mastectomy

Γενικές Πληροφορίες

  Διάρκεια επέμβασης: Η συνολική διάρκεια της επέμβασης είναι 6-8 ώρες.

  Διάρκεια νοσηλείας: Ο ασθενής παραμένει στην κλινική για 2-3 ημέρες.

Είδος αναισθησίας: Υπό Γενική Αναισθησία

Χρόνος ανάρρωσης: Η αποκατάσταση είναι ορατή μέσα στις πρώτες 3-4 εβδομάδες, ενώ το τελικό αποτέλεσμα ολοκληρώνεται μέσα στους επόμενους 3-6 μήνες.

Περιγραφή διαδικασίας
Τι είναι;
Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συνηθέστερος καρκίνος στις γυναίκες μετά τον καρκίνο του δέρματος.

Η μαστεκτομή αποτελεί ένα είδος ακρωτηριασμού για το γυναικείο σώμα. Ο μαστός εκφράζει τα αισθήματα μητρότητας και θηλυκότητας για τη γυναίκα.

Ο στόχος της αποκατάστασης μαστού είναι η δημιουργία φυσιολογικού περιγράμματος γυναικείου σώματος και εμφάνισης μαστού. Μπορεί να λάβει χώρα με διάφορες τεχνικές αποκατάστασης, όπως εισαγωγή διατατήρα ιστών/ ενθέματος σιλικόνης, μεταφορά γειτονικού ή απομακρυσμένου αυτόλογου ιστού.

Ταυτόχρονα με την αποκατάσταση μπορεί να υποβληθεί ο ετερόπλευρος μαστός πλαστική επέμβαση (αύξηση, ανόρθωση ή μείωση) για λόγους συμμετρίας για ακόμα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Ανάλυση
Τεχνικές αποκατάστασης
α) Εισαγωγή διατατήρα ιστών/ ενθέματος σιλικόνης

Η τεχνική αυτή αφορά κυρίως γυναίκες που δεν έχουν σημαντικές μεταβολές στην ποιότητα του δέρματος και των μαλακών μορίων στην περιοχή της μαστεκτομής εξαιτίας της μετά τη μαστεκτομή θεραπευτικής ακτινοβολίας.

Χωρίζεται σε τρία στάδια αποκατάστασης.

  1. Εισάγεται ένας διατατήρας ιστών συνήθως κάτω του μείζονος θωρακικού μυός. Στη συνέχεια η ασθενής προσέρχεται στο ιατρείο περίπου κάθε δύο εβδομάδες όπου γίνεται τοποθέτηση φυσιολογικού ορού στο διατατήρα μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό μέγεθος.
  2. Αφαιρείται ο διατατήρας ιστών και εισάγεται στην ίδια ανατομική τοποθεσία ένα μόνιμο ένθεμα σιλικόνης. Στο στάδιο αυτό μπορεί να γίνει διενέργεια επέμβασης στον ετερόπλευρο μαστό για λόγους συμμετρίας.
  3. Η ασθενής υποβάλλεται υπό τοπική αναισθησία σε αποκατάσταση θηλής.
β) Αποκατάσταση με μεταφορά γειτονικού ιστού (μισχωτός κρημνός)

Η τεχνική αυτή αφορά κυρίως γυναίκες με έντονες αντιδράσεις δέρματος και μαλακών μορίων μαστεκτομής από την ακτινοβολία. Χρειάζεται κάλυψη του ενθέματος σιλικόνης από υγιή μαλακά μόρια και γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται ο πλατύς ραχιαίος ή ο ορθός κοιλιακός μύες.

Ο μίσχος των μυών διατηρείται ανέπαφος. Έτσι η εισαγωγή του ενθέματος σιλικόνης δεν ενέχει κινδύνους γιατί η κάλυψη είναι επαρκής.

Η νοσηρότητα της δότριας περιοχής είναι μηδαμινή, εκτός από περιπτώσεις γυναικών που ασχολούνται με τον αθλητισμό.

Χωρίζεται κι εδώ σε τρία στάδια:

  1. Γίνεται η μεταφορά τμήματος του μυός με το υπερκείμενο δέρμα του και η εισαγωγή του διατατήρα ιστών.
  2. Αφαιρείται ο διατατήρας και τοποθετείται το μόνιμο ένθεμα σιλικόνης. Στο στάδιο αυτό μπορεί να επιτευχθεί και η συμμετρία του ετερόπλευρου μαστού.
  3. Γίνεται η αποκατάσταση θηλής υπό τοπική αναισθησία.
γ) Αποκατάσταση με μεταφορά ελεύθερου κρημνού

Η τεχνική αυτή αφορά κυρίως γυναίκες με έντονες αντιδράσεις δέρματος και μαλακών μορίων μαστεκτομής από την ακτινοβολία. Ένα τμήμα του κάτω κοιλιακού τοιχώματος (συνήθως δέρμα και υποδόριο λίπος) μεταφέρεται στην περιοχή μαστεκτομής, όπου δημιουργείται μικροαγγειακή αναστόμωση των αγγείων του κρημνού με χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου με τα αγγεία του θωρακικού τοιχώματος.

Η τεχνική αυτή υπερτερεί έναντι των ανωτέρω λόγω του ότι δημιουργεί έναν εντελώς «φυσικό» μαστό, δίνοντας μια απολύτως φυσική εντύπωση.

Η νοσηρότητα της δότριας περιοχής είναι μικρή και η γυναίκα μπορεί να επανέλθει στις φυσιολογικές της δραστηριότητες περίπου ένα μήνα μετά την επέμβαση.

& αποκατάσταση θηλής
Μαστεκτομή
Το εξειδικευμένο προσωπικό της κλινικής μας μπορεί να αναλάβει περιπτώσεις προφυλακτικής μαστεκτομής.

Στις περιπτώσεις αυτές διενεργείται υποδόρια μαστεκτομή με ταυτόχρονη αποκατάσταση μαστού. Οι τεχνικές υποδόριας μαστεκτομής αφορούν τη διατήρηση δέρματος (skin sparing mastectomy) και θηλής (nipple sparing mastectomy). Στον ίδιο χειρουργικό χρόνο μετά τη διενέργεια της μαστεκτομής μπορεί να γίνει αποκατάσταση με εισαγωγή διατατήρα ιστών και να ακολουθηθεί η διαδικασία της ανωτέρω τεχνικής αποκατάστασης μαστού.

Αποκατάσταση θηλής μετά από μαστεκτομή

Η αποκατάσταση θηλής είναι ένα βασικό στοιχείο στη δημιουργία ενός ελκυστικού μαστού. Ο στόχος της αποκατάστασης θηλής-άλου είναι να δημιουργηθούν θηλές κατάλληλα τοποθετημένες στο σχήμα του μαστού και να έχουν το κατάλληλο σχήμα, μέγεθος, χρώμα και υφή. Η προβολή είναι μια άλλη βασική πτυχή της αποκατάστασης θηλής-άλου.

Υπάρχουν πολλές τεχνικές αποκατάστασης θηλής-άλου που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να ταιριάζουν με τους στόχους ασθενούς και χειρουργού.

Ορισμένες τεχνικές είναι πιο κατάλληλες για την αυτόλογη αποκατάσταση μαστού, όπου υπάρχει περισσότερος υποδόριος λιπώδης ιστός και άλλες μπορούν να εφαρμοστούν καλύτερα σε προσθετικούς μαστούς με λεπτότερους υποδόριους ιστούς.

Η επέμβαση διενεργείται στο ιατρείο με τοπική αναισθησία και η αποκατάσταση της ασθενούς είναι άμεση με επιστροφή στη φυσιολογική της δραστηριότητα. Οι επιπλοκές είναι εξαιρετικά σπάνιες.

και αντιμετώπισή τους
Επιπλοκές

Οι επεμβάσεις αυτές χαρακτηρίζονται από ταχεία επαναφορά στις φυσιολογικές δραστηριότητες της γυναίκας και σε εξαιρετικά σπάνιες επιπλοκές όσον αφορά την επέμβαση και το ένθεμα.

Έχετε απορίες; Είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε!
Έχετε απορίες; Είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε!


Συχνές Ερωτήσεις

Η αποκατάσταση του μαστού δεν έχει καμία επίδραση στις όποιες υποτροπές της νόσου.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει η γυναίκα ότι η μαστεκτομή δεν εμποδίζει σε καμία περίπτωση τη μετεγχειρητική χορήγησης προφυλακτικής χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας.

Η αποκατάσταση του μαστού μπορεί να γίνει όποια στιγμή επιλέξει η ασθενής, καθώς δεν υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός για αυτή, πέραν φυσικά της γενικά καλής υγείας της ασθενούς.

Εφόσον η ίδια η ασθενής το επιθυμεί και η κατάσταση της υγείας της επιτρέπει την πραγματοποίηση ενός χειρουργείου, δεν υφίσταται λόγος για να μην προβεί  μία γυναίκα σε αποκατάσταση του στήθους της.

Ο γιατρός πρέπει να λάβει υπόψη τα στοιχεία του όγκου, το προσωπικό και οικογενειακό ιστορικό, την ανάγκη άλλων θεραπειών ή ιστορικό τέτοιων θεραπειών στο παρελθόν, το σωματότυπο της γυναίκας, το σχήμα και μέγεθος του άλλου μαστού, την πιθανότητα για μαστεκτομή στον άλλο μαστό, την ηλικία της και την κατάσταση της υγείας της.