Αναστάσιος Βεκρής

Πλαστικός Χειρουργός

Πρόεδρος & CEO CDM Medical Group

Ιωάννης Δαλιανούδης

Πλαστικός Χειρουργός

Επιστημονικός Διευθυντής Advanced Plastic Surgery

Ιωάννης Ζάγκος

Πλαστικός Χειρουργός

Αν. Επιστημονικός Διευθυντής Advanced Plastic Surgery