koilioplastiki

Γενικές Πληροφορίες

  Διάρκεια επέμβασης: Η συνολική διάρκεια του χειρουργείου είναι 2-3 ώρες.

  Διάρκεια νοσηλείας: Η ασθενής παραμένει στην κλινική για ένα βράδυ.

Είδος αναισθησίας: Υπό Γενική Αναισθησία

Χρόνος ανάρρωσης: Το αποτέλεσμα της κοιλιοπλαστικής είναι ορατά μετά από 2-3 βδομάδες οπότε και υποχωρεί το οίδημα.

Περιγραφή διαδικασίας
Τι είναι;

Η κοιλιοπλαστική (πλαστική κοιλίας) είναι μια χειρουργική επέμβαση η οποία διορθώνει τη χαλάρωση του δέρματος της κοιλιάς (κρεμάμενη κοιλία), αλλά και άλλες δυσμορφίες του κοιλιακού τοιχώματος. Οι συνηθέστερες αλλοιώσεις που παρατηρούνται στο κοιλιακό τοίχωμα είναι η χαλάρωση του δέρματος (μόνη ή σε συνδυασμό με τοπική συσσώρευση λίπους), οι ραγάδες και η λέπτυνση του μυϊκού τοιχώματος που οδηγεί σε κήλες στην κοιλιακή χώρα.

Κατά την κοιλιοπλαστική αφαιρείται δέρμα και λίπος από την περιοχή της κοιλιάς. Με την επέμβαση αυτή μειώνεται το μέγεθος της κοιλιάς, διορθώνεται η χαλάρωση αυτής, ενισχύεται το μυϊκό τοίχωμα της κοιλιάς και φεύγουν οι ραγάδες του δέρματος που αφαιρείται. Η εικόνα του σώματος βελτιώνεται επομένως σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Που οφείλονται οι αλλοιώσεις;

Οι αλλοιώσεις οφείλονται σε ποικίλα αίτια με συνηθέστερα την παχυσαρκία, την έλλειψη άσκησης, τις πολλαπλές εγκυμοσύνες, τις συχνές διακυμάνσεις του βάρους και τις προηγηθείσες

ενδοκοιλιακές χειρουργικές επεμβάσεις.

Ενδείξεις

Η κοιλιοπλαστική (πλαστική κοιλιάς) είναι μια επέμβαση που αφορά άνδρες και γυναίκες που επιθυμούν να βελτιώσουν την εμφάνισή τους. Η επέμβαση δεν περιορίζεται μόνο σε μικρού βαθμού αισθητικές βελτιώσεις αλλά αφορά και άτομα μετά από μαζική απώλεια βάρους όπου και η περίσσεια δέρματος μπορεί να είναι αρκετά μεγάλη, δημιουργώντας όχι μόνο αισθητικά προβλήματα αλλά και λειτουργικά (παράτρημα, δυσχέρεια της υγιεινής της περιοχής κ.α).

Σε ποιους απευθύνεται;

Οι καλύτεροι υποψήφιοι είναι άνδρες και γυναίκες χωρίς σοβαρά προβλήματα υγείας και χωρίς σοβαρό πρόβλημα παχυσαρκίας που όμως εμφανίζουν χαλάρωση και περίσσεια του δέρματος στην περιοχή της κοιλιακής χώρας. Η κοιλιοπλαστική δεν είναι μέθοδος απώλειας βάρους και θα πρέπει να συνδυάζεται πάντα με ένα σωστό πρόγραμμα διατροφής και άσκησης προκειμένου να διατηρηθεί το καλό αποτέλεσμα. Η χαλάρωση από εγκυμοσύνες ή απώλεια πολλών κιλών (μαζική απώλεια βάρους), η διάσταση των

ορθών κοιλιακών μυών και η ύπαρξη ραγάδων σε συνδυασμό με χαλάρωση στο δέρμα κάτωθεν του ομφαλού αποτελούν τις κυριότερες ενδείξεις για κοιλιοπλαστική.

Μίνι κοιλιοπλαστική

Η μίνι κοιλιοπλαστική (mini κοιλιοπλαστική) είναι ελάσσονος έκτασης κοιλιοπλαστική, η οποία στοχεύει κατά κύριο λόγω στην δημιουγία γράμμωσης του πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος. Γίνεται σε επιλεγμένες μόνο περιπτώσεις όπου το πρόβλημα είναι πολύ μικρό και αφορά μόνο στη χαλάρωση του δέρματος της κάτω κοιλίας (κάτω δηλαδή μόνο από τον ομφαλό).

Με τον ασθενή σε ύπτια θέση γίνεται παρασκευή του δέρματος της κοιλίας και εν συνεχεία τοποθέτηση ραμμάτων κατά μήκος των ορθών κοιλιακών μυών, για επίτευξη σύσφιξης και γράμμωσης. Εν συνεχεία τεντώνεται και εκτέμνεται η περίσσεια του δέρματος που περισσεύει, ενώ η ουλή που προκύπτει από την μίνι κοιλιοπλαστική είναι πολύ λεπτή και μικρότερη σε έκταση.

Στην περίπτωση που συνυπάρχει μικρή ποσότητα τοπικού λίπους μπορεί αυτό να αφαιρεθεί με την μέθοδο της αναίμακτης λιποαναρρόφησης κατά την διάρκεια της mini κοιλιοπλαστικής.

Παροχέτευση συνήθως δεν απαιτείται ενώ ο ασθενής επιστρέφει αμέσως στο σπίτι του φορώντας έναν ειδικό κορσέ για 30 ημέρες περίπου.

Κλασικής κοιλιοπλαστικής
Χειρουργική τεχνική

Υπάρχουν πολλές χειρουργικές παραλλαγές της κοιλιοπλαστικής που όλες όμως αποβλέπουν σε τρεις κοινούς στόχους:

  • Την ενίσχυση του κοιλιακού τοιχώματος και την επανόρθωση τυχόν κηλών που μπορεί να συνυπάρχουν (πχ ομφαλοκήλες)
  • Την αφαίρεση του χαλαρού δέρματος και της περίσσειας λίπους στην κάτω κοιλία (υπομφάλιος δερμολιπεκτομή)
  • Την αντιμετώπιση ενδεχόμενων δύσμορφων, ουλών και ραβδώσεων

Η επέμβαση της κοιλιοπλαστικής επιτελείται υπό γενική αναισθησία, ενώ η ασθενής βρίσκεται σε ύπτια θέση με τους μηρούς λυγισμένους σε 45ο.  Εκτελείται υπερηβική τομή, ακριβώς στο ύψος που γίνεται η τομή της καισαρικής, αλλά εκτείνεται σε μεγαλύτερο μήκος από αυτήν, αναλόγως το πρόβλημα του εκάστοτε ασθενούς.

Στη συνέχεια το δέρμα με το υποδόριο λίπος αποκολλώνται, τραβιούνται προς τα κάτω και η περίσσεια αυτών εκτέμνεται και αφαιρείται. Ο ομφαλός παρασκευάζεται και επανατοποθετείται σε νέα θέση. Κατά την επέμβαση αυτή ενισχύεται το κοιλιακό τοίχωμα με την συρραφή των ορθών κοιλιακών μυών στη μέση γραμμή της κοιλιάς και την πλαστική πιθανών κηλών του ομφαλού (ομφαλοκήλη) ή κηλών λευκής γραμμής. Μετά την επέμβαση τοποθετείται παροχέτευση και είναι απαραίτητη η χρήση ειδικού πιεστικού κορσέ στην περιοχή της κοιλιάς.

Η επέμβαση της κοιλιοπλαστικής στην πλειονότητα των περιπτώσεων συνδυάζεται με λιποαναρρόφηση του κοιλιακού κρημνού και της πλάγιας κοιλιακή χώρας για βελτίωση του αισθητικού αποτελέσματος.

Τι να προσέξετε
Μετεγχειρητική πορεία

Η πρώτη αλλαγή του τραύματος γίνεται στις 48 ώρες μετά την επέμβαση, οπότε αφαιρείται και η παροχέτευση.

Ο ασθενής κινητοποιείται πλήρως τις επόμενες 48 ώρες φορώντας τον κορσέ και μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του. Τα ράμματα κόβονται 15 ημέρες μετά την επέμβαση, ενώ η ουλή που καταλείπει το τραύμα είναι πολύ λεπτή, μοιάζει με την ουλή της καισαρικής τομής και κρύβεται εντελώς από το εσώρουχο.

και αντιμετώπισή τους
Επιπλοκές

Οι επιπλοκές από την πλαστική κοιλίας είναι σπάνιες όταν οι χειρισμοί και η διαδικασία της επέμβασης γίνεται από έμπειρο πλαστικό χειρουργό. Οι συχνότερες επιπλοκές είναι η δύσπνοια τις πρώτες ημέρες λόγω μείωσης του ζωτικού αναπνευστικού χώρου, η συλλογή αιματώματος ή λέμφου στο τραύμα (που απαιτούν παροχέτευση), η φλεγμονή (που προλαμβάνονται με την προληπτική χορήγηση αντιβίωσης) και η δύσμορφη ουλή σε ορισμένους ασθενείς.

Έχετε απορίες; Είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε!
Έχετε απορίες; Είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε!


Αποτελέσματα Θεραπείας

Συχνές Ερωτήσεις

Η κοιλιοπλαστική συνδυάζεται συχνά με λιποαναρρόφηση στην περιοχή της κοιλιάς όταν εκτός από την χαλάρωση συνυπάρχει και περίσσεια λίπους κάτω από το δέρμα. Ο συνδυασμός κοιλιοπλαστικής και λιποαναρρόφησης  (βραζιλιάνικη κοιλιοπλαστική) οδηγεί στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα καθώς βελτιώνει συνολικά την εικόνα του σώματος. Η χρήση ειδικής ζώνης κοιλίας κρίνεται και εδώ απαραίτητη.

Η χειρουργική τεχνική της κλασικής κοιλιοπλαστικής αντιμετωπίζει οριστικά τις ραβδώσεις / ραγάδες που βρίσκονται από τον ομφαλό και κάτω καθώς αφαιρούνται μαζί με το πλεονάζον δέρμα. Οι ραβδώσεις / ραγάδες που βρίσκονται πάνω από τον ομφαλό ή στο πλάγιο της κοιλιάς δεν αφαιρούνται ωστόσο βελτιώνονται αισθητά στην όψη λόγω της τάσης που υφίσταται το δέρμα.

Η χαλάρωση του δέρματος δε διορθώνεται με τη γυμναστική όσο έντονη και συστηματική και αν είναι μιας και η γυμναστική γυμνάζει τους μύες και δεν επηρεάζει το δέρμα.

Ένα ασφαλές χρονικό διάστημα για τη διενέργεια κιολιοπλαστικής μετά από εγκυμοσύνη είναι οι 8 μήνες και με τη προϋπόθεση ότι έχει χαθεί τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος των κιλών που έβαλε η γυναίκα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Δεν υπάρχει κατάλληλη εποχή για τη διενέργεια της κοιλιοπλαστικής, αρκεί να έχει ο ενδιαφερόμενος στο μυαλό του ότι για διάστημα 1 μήνα περίπου θα χρειαστεί να φοράει τον ειδικό κορσέ.

Ο Πλαστικός Χειρουργός της Advanced Plastic Surgery θα εξηγήσει στον ασθενή πού θα είναι η ουλή καθώς και πόσο καλά θα εξασθενίσει στην πάροδο του χρόνου ανάλογα με το δέρμα. Ωστόσο, οι ουλές βρίσκονται σε τέτοιο σημείο που να καλύπτονται πλήρως από το εσώρουχο ή το μαγιό.

Η απομάκρυνση του περιττού χαλαρωμένου δέρματος μετά από μεγάλη απώλεια βάρους ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο μολύνσεων στις πτυχώσεις της κρεμάμενης επιδερμίδας. Επίσης, σύμφωνα με έρευνες η κοιλιοπλαστική καθώς βελτιώνει την εξωτερική εμφάνιση και την εικόνα βοηθάει στη συνολική αντιμετώπιση του σώματος μετά από μεγάλη απώλεια βάρους καθώς κινητοποιεί τη διατήρηση του βάρους σε χαμηλά επίπεδα.

Υπάρχουν αρκετές διαφορές με πιο σημαντική να είναι ότι στην κανονική κοιλιοπλαστική τεντώνεται το δέρμα όλης της κοιλιάς ενώ στην μίνι κοιλιοπλαστική μόνο το δέρμα κάτω από τον ομφαλό.

Συνιστάται,  κατά τον πρώτο μήνα η αποφυγή σωματικής δραστηριότητας.