Διάρκεια επέμβασης: Η συνολική διάρκεια της επέμβασης είναι 2  – 3 ώρες.

Διάρκεια νοσηλείας: Ο ασθενής παραμένει στην κλινική για ένα βράδυ.

Είδος αναισθησίας: Υπό Γενική Αναισθησία

Χρόνος ανάρρωσης: Το αποτέλεσμα της κοιλιοπλαστικής είναι ορατά μετά από 2-3 βδομάδες οπότε και υποχωρεί το οίδημα.