solinotoi-mastoi

Γενικές Πληροφορίες

  Διάρκεια επέμβασης: Η συνολική διάρκεια του χειρουργείου είναι 2-3 ώρες.

  Διάρκεια νοσηλείας: Η ασθενής παραμένει στην κλινική για ένα βράδυ.

Είδος αναισθησίας: Υπό Γενική Αναισθησία

Χρόνος ανάρρωσης: Το αποτέλεσμα της αποκατάστασης είναι άμεσα ορατό, ενώ οι λεπτομέρειές του είναι εμφανείς μέσα σε 1 μήνα οπότε και υποχωρεί το οίδημα.

Περιγραφή διαδικασίας
Τι είναι;

Οι σωληνωτοί μαστοί είναι μια συγγενής ανωμαλία των μαστών που εμφανίζεται κατά την ανάπτυξη του μαστού κατά την εφηβεία. Η παραμόρφωση του σωληνωτού μαστού περιγράφει ένα ευρύ φάσμα ανώμαλου σχήματος μαστού.

Ο βαθμός παραμόρφωσης ποικίλει από ήπιος έως σοβαρός.

Που οφείλεται;

Η αιτιολογία παραμένει άγνωστη, αλλά πιθανολογείται ότι ευθύνονται ανώμαλες επιπολής περιτονιακές συμφύσεις μεταξύ δέρματος και υποκείμενου μυϊκού επιπέδου. Οι συμφύσεις περιορίζουν τη φυσιολογική ανάπτυξη του παρεγχύματος του μαστού και του επικαλυπτόμενου περιβλήματος δέρματος στον κάτω πόλο.

Ο περιορισμός ευνοεί, αντιθέτως, την ανάπτυξη του μαστού μακριά από το θωρακικό τοίχωμα, που οδηγεί στο σχηματισμό του σωληνωτού σχήματος και στη μεγέθυνση της άλου, καθώς αναπτύσσεται ο μαστός κατά την εφηβεία.

Σε ποιες γυναίκες απευθύνεται;

Η εμφάνιση ενός «φυσιολογικού» στήθους έχει μεγάλη σημασία για τη σεξουαλική ταυτότητα μιας νέας γυναίκας και την αντίληψη της θηλυκότητάς της.

Οι παραμορφώσεις του στήθους μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα με την ένδυση, το ψυχολογικό στρες, την κατάθλιψη, την απόρριψη και την ψυχοσεξουαλική δυσλειτουργία, ιδιαίτερα σε έφηβες γυναίκες.

Στην πιο ώριμη γυναίκα, υπάρχει πιθανό πρόβλημα με το θηλασμό.

Πώς αναγνωρίζεται
Κλινική εικόνα
Τα ευρήματα των σωληνωτών μαστών περιλαμβάνουν:
  • συσφιγμένη βάση μαστού,
  • ρικνωτικό περίβλημα δέρματος σε κάθετες και οριζόντιες διαστάσεις,
  • υποπλασία παρεγχύματος μαστού,
  • ανυψωμένη υπομάστια πτυχή,
  • μικρή απόσταση συμπλέγματος θηλής-άλου με την υπομάστια πτυχή και
  • δημιουργία κήλης (ή ψευδο-κήλης) παρεγχύματος μαστού στο σύμπλεγμα θηλής άλου.

Οι μαστοί επιδεικνύουν ένα σύνολο ευρημάτων, το καθένα με μεταβλητό βαθμό συμβολής στην παραμόρφωση συνολικά.

Ο βαθμός της διαταραχής της ανάπτυξης των μαστών μπορεί να διαφέρει σημαντικά ακόμη και στο ίδιο άτομο, με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται συχνά έντονη ασυμμετρία μεταξύ των δύο μαστών.

Ταξινόμηση
Τύπος Ι

Υποπλασία κάτω έσω τεταρτημόριου

Τύπος ΙΙ

Υποπλασία κάτω έσω και έξω τεταρτημόριων με περίσσεια δέρματος στην υποθηλαία περιοχή

Τύπος IΙΙ

Υποπλασία κάτω έσω και έξω τεταρτημόριων με ανεπάρκεια
υποθηλαίου δέρματος

Τύπος IV

Σοβαρή σύσφιξη μαστού με ελάχιστη βάση μαστού

Ανάλυση
Χειρουργική τεχνική

Στόχος της επέμβασης είναι να αποκατασταθεί ο όγκος στον μαστό που πάσχει, να γίνει διάταση του κάτω πόλου του μαστού με απελευθέρωση των ινωδών συνδέσεων ή των ζωνών μεταξύ του μαστού και του υποκείμενου θωρακικού μυός καθώς και μεταξύ του μαστού και του δέρματος και να μειωθεί το μέγεθος της θηλής.

Αυτά επιτυγχάνονται καλύτερα με μία υποθηλαία τομή από την οποία μπορεί να γίνει και η εισαγωγή του ενθέματος σιλικόνης.

Στις περιπτώσεις που η ασθενής δεν επιθυμεί ένθεμα σιλικόνης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταμόσχευση αυτόλογου λίπους (fat grafting).

Τι να προσέξετε
Μετεγχειρητική πορεία
Η επέμβαση θεωρείται ανώδυνη μετεγχειρητικά.

Συνιστάται χορήγηση προληπτικής αντιβίωσης για 5 ημέρες, καθώς και χρήση ειδικού αθλητικού στηθόδεσμου και αποφυγή σωματικής δραστηριότητας για τουλάχιστον 1 μήνα.

και αντιμετώπισή τους
Επιπλοκές

Οι επιπλοκές είναι σπάνιες και περιορίζονται με τη σωστή εφαρμογή της κατάλληλης τεχνικής, την προληπτική αντιβιοτική αγωγή και την τήρηση των οδηγιών από την ασθενή.

Έχετε απορίες; Είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε!
Έχετε απορίες; Είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε!


Συχνές Ερωτήσεις

Η αποκατάσταση σωληνωτών μαστών συνδυάζεται σχεδόν πάντα με αυξητική στήθους.

Οι γυναίκες με σωληνωτούς μαστούς πιθανόν να έχουν μειωμένους γαλακτοφόρους πόρους και άρα μειωμένη ικανότητα θηλασμού. Η αποκατάσταση τους δεν επηρεάζει περαιτέρω την ικανότητα θηλασμού.

Επιστροφή σε ελαφρά εργασία συνιστάται μετά από 5-7 ημέρες, ενώ πλήρης επάνοδος στις δραστηριότητές της ασθενούς αναμένεται μετά από 1 μήνα.