Διάρκεια επέμβασης: Η συνολική διάρκεια του χειρουργείου είναι 1-1 ½ ώρα.

Διάρκεια νοσηλείας: Η ασθενής παραμένει στην κλινική για ένα βράδυ.

Είδος αναισθησίας: Υπό Γενική Αναισθησία

Χρόνος ανάρρωσης: Το αποτέλεσμα της αυξητικής στήθους είναι άμεσα ορατό, ενώ οι λεπτομέρειές του είναι εμφανείς μετά 3-12 βδομάδες οπότε και υποχωρεί το οίδημα.